NewsletterReisetolken

La iPhone oder iPod touch bli din personlige tolk for 23 språk.

Reisetolken er en talende illustrert språkfører, som oversetter norske ord og uttrykk til 23 språk. Programmet gir en enestående mulighet til å kommunisere i utlandet uten språkkunnskaper, da oversettelsen ved behov gjengis som talemelding.  Lettfattelige illustrasjoner gjør kommunikasjonen enda enklere.

Med reisetolken kan du bestille flybilletter, reservere hotellrom, få bilen inn på et bilverksted eller bestille mat på en restaurant. I alt finner du over 2100 ord og uttrykk per språk, oversiktlig sortert etter temaer som f. eks. toll, hotell, service, kjøring, bilverksted, severdigheter, underholdning, mat og drikke, sport og fritid.

Med den integrerte søkefunksjonen kommer du raskere til målet. Hvis du for eksempel vil bestille et enkeltrom på et hotell, taster du inn ”enkelt” i kefeltet og straks vises den passende setningen ”Jeg vil gjerne ha et enkeltrom”.

★ Over 2100 illustrerte og talebelagte ord og uttrykk per språk.

★ 23 målspråk: Engelsk (britisk), engelsk (amerikansk), tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, dansk, nederlandsk, finsk, svensk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, russisk, gresk, ungarsk, tyrkisk, kinesisk, japansk, koreansk, arabisk, hebraisk.

★ Alle uttrykk er talt inn av personer som har språket som morsmål.

★ Presis og klar oppdeling i hovedtemaer og undertemaer.

★ Raskt fulltekstsøk, også etter orddeler.

★ Alt innhold inkludert i apparatet, derfor trenger man ingen internett-forbindelse for å bruke det.

★ Alle noteringer er illustrert, noe som gjør kommunikasjonen enda enklere.

★ Hele brukeroverflaten er på norsk.

★ Enkel betjening, passer til alle aldersgrupper.

★ Inklusive lydskrift for følgende språk: Kinesisk, japansk, koreansk, russisk, gresk, arabisk og hebraisk.

 

Og slik fungerer det:
Etter at programmet er startet, vises de språkene det kan oversettes til. 23 språk står til rådighet: Engelsk (britisk), engelsk (amerikansk), tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, dansk, nederlandsk, finsk, svensk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, russisk, gresk, ungarsk, tyrkisk, kinesisk, japansk, koreansk, arabisk og hebraisk.
Velge tema

De lagrete uttrykkene er sortert i kategorier for å gjøre det mer oversiktlig. Når man har valgt målspråk, kommer man rett til listen over hovedtemaene, hvor man velger det ønskete området.Velge situasjon
Innen hver kategori finner man områder for bestemte situasjoner. Til hovedbegrepet „Grunnlag“ hører for eksempel undertemaene „Hilsing“ eller „Invitasjon“. Slik finner man raskt hva man til enhver tid trenger.Vise uttrykk
Når man har valgt undertema, vises listen med alle de tilhørende setningene og uttrykkene. Reisetolken inneholder totalt 2100 illustrerte og talebelagte ord og uttrykk per språk.
Oversette uttrykk
Når man har klikket på uttrykket vises en lett forståelig illustrasjon og uttrykket sies på målspråket. Alle uttrykk er talt inn av personer som har språket som morsmål. For språkene kinesisk, japansk, koreansk, russisk, gresk, arabisk og hebraisk viser reisetolken også lydskriften som kan være til stor hjelp.Bytte språk
Klikker man på globus-symbolet oppe til høyre, vises alle språkene nok en gang. Hvis man velger et språk her, gjengis det aktive uttrykket. Slik får man raskt ytterligere en oversettelse uten at man må bytte det språket som akkurat er innstilt.Hurtigsøk
Med den integrerte søkefunksjonen kommer du raskere til målet. Hvis du for eksempel vil bestille et enkeltrom på et hotell, taster du inn „enkelt“ i søkefeltet. Straks vises den passende setningen "Jeg vil gjerne ha et enkeltrom" og kan velges direkte.